De Helende Roos
DE HELENDE ROOS IN ZEVENAAR
BURN OUT OF ENERGETISCH OVERBELAST
NIEUWETIJDS KINDEREN, HSP, HSK
CONTACT
VOETMASSAGE IS ONTSPANNING
TARIEVEN
MOOIE TEKSTEN EN GEDICHTEN
FAVORIETE LINKS
WIST JE DAT
KENMERKEN HSP
SENSITHERAPIE
KENMERKEN HSP

Veel mensen hebben dagelijks te maken met de problemen van verhoogde gevoeligheid (een zgn. HSP-er). Volgens de schrijfster van het boek
"Hoog Sensitieve Personen", Elaine N. Aron, zijn er een paar aanwijzingen waaraan je kunt nagaan of je kenmerken van een HSP hebt:

1.     Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
2.    Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen.
3.    Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
4.    Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of een donkere kamer (of een andere plek waar ik alleen kan zijn).
5.    Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.
6.    Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
7.    Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
8.    Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.
9.    Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek.
10.Ik ben consciëntieus.
11. Ik schrik gemakkelijk.
12.Ik voel me opgejaagd als ik veel moeite moet doen in korte tijd.
13.Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen (bijv. door het licht te dimmen of het meubilair te verplaatsen).
14.Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
15.Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
16.Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.
17.Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt.
18.Als ik erge honger heb, heeft dat een sterke invloed op mijn concentratie-vermogen of mijn humeur.
19.Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.
20.Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.
21.Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten, heeft bij mij hoge prioriteit.
22.Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
23.Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
 
Als je 14 keer of meer 'ja' antwoordt op de onderstaande vragen, dan ben je hoog-sensitief of een "HSP-er". Sensitherapie is er op gericht om HSP-ers te helpen

DE HELENDE ROOS IN ZEVENAARBURN OUT OF ENERGETISCH OVERBELASTNIEUWETIJDS KINDEREN, HSP, HSKCONTACT VOETMASSAGE IS ONTSPANNINGTARIEVENMOOIE TEKSTEN EN GEDICHTENFAVORIETE LINKSWIST JE DAT